Vi hjälper Er att komma fram till de städtjänster med hänsyn till kvalitet och kostnader som passar just ert företag där vår målsättning är långsiktiga samarbeten. Startades 1992 med utveckling till ett genuint företag i städbranschen med verksamheten huvudsakligen i Dalarnas län. Fokus är ett helhetsansvar och rätt servicefunktion gentemot våra kunder. Välkommen att Kontakta oss för mer information.

STÄD OCH SERVICE

 • Kontor
 • Butik
 • Industri
 • Fastighetsstädning
 • Byggstädning
 • Storstädning
 • Hemstäd
 • Flyttstädning
 • Fönsterputs
 • Snöskottning
 • Klottersanering
 • Polish/vaxbehandlingar
 • Försegling linoleum
 • Försegling/oljning trägolv
 • Matt-tvätt
 • Fasadrengöring
 • Bemanning
 • Förvaltning
Vi tillhandahåller även förbrukningmatriel till våra kunder, tvål, handukspapper osv, för övriga tjänster är det bara att fråga, vi gör det mesta.

KONTAKTA OSS

Kontorstid 07-16
Borlänge
Skogsvägen 58
784 52 Borlänge
info@tpmstad.nu
Avesta
Jämtbovägen 17
774 32 Avesta
info@tpmstad.nu
Offertförfrågan: info@tpmstad.nu
Jobbansökan: jobb@tpmstad.nu
Specialchef
Mikael Malm
070-206 35 85
mikael@tpmstad.nu
Fönsterputs, byggstäd, flyttstäd, sanering, golvvård övriga extraarbeten
Driftschef
Alexandra Lundgren
070-687 80 57
alexandra@tpmstad.nu
Kundansvarig, försäljning, offerering, fakturafrågor
Ekonomiansvarig
Susanne Stenberg
073-649 77 60
susanne@tpmstad.nu
Faktura, lön,ekonomi, fakturafrågor via mail
Serviceansvarig
Bernt Olander
070-688 15 45
bernt@tpmstad.nu
Gräsklippning, snöskottning, matriel, leveranser, maskinskurning
VD
Ted Lindén
070-687 80 27
ted@tpmstad.nu
Försäljning
Hemstädsansvarig
Marina Gröning
070-254 12 32
marina@tpmstad.nu
Kundansvarig hemstäd, pris, offerering
Avesta, Arbetsledning / kvalitetsansvarig
Annelie Fagerström
070-340 36 90
annelie@tpmstad.nu
Kontraktsstäd, byggstäd, flyttstäd, fönsterputs, övriga extraarbeten

MILJÖPOLICY

- TPM Städ AB arbetar som leverantör av entreprenadstädning och annan kringservice.
- TPM Städ AB arbetar i hela sin verksamhet och utveckling av företaget aktivt för att minimera verksamhetens negativa effekter på miljön och förebygga föroreningar.
- TPM Städ AB arbetar med ständig förbättring av miljöarbetet.

Det innebär att:
- städ- och arbetsmetoder som minskar utsläpp används i första hand.
- avfall källsorteras och återvinns.
- engångsartiklar undviks.
- förbrukning av vatten, el och annan media effektiviseras, både inom den egna verksamheten och hos kund.
- transporter planeras och minimeras.
- personalen har kunskap om och engagemang i TPM Städs miljöarbete.
- vi arbetar enligt gällande lagar och krav.

KVALITETSPOLICY

Vi skall eftersträva långvariga kundförhållanden och att ställa våra kunder i fokus, det förutsätter att vi håller en sådan kvalitet på våra tjänster och att den levereras med den kvalitet kunden eftersöker. Vi skall eftersträva att hela tiden vara ett steg före, samt att följa upp resultatet med lyhördhet och gärna i samråd med kund.

Samtliga medarbetare skall vara väl förtrogna med vår kvalitetspolicy som är självklarhet i vår strävan mot uppsatta kvalitetsmål. Utbildning och personalutveckling är ett naturligt led i företagets ambition att förbättra varje enskilds arbete, och att främja personlig utveckling och eget ansvar. Alla medarbetare ansvarar för att rapportera kundsynpunkter och förbättringsförslag för att utveckla verksamheten i positiv riktning.

Alla medarbetare är medvetna om sitt personliga ansvar för att rätt kvalitet uppnås. Vi utgår ifrån att allt skall göras rätt från början och att fel som uppstår inte upprepas igen. Alla medarbetare vidtar nödvändiga åtgärder då man upptäcker felaktigheter på levererad tjänst.

Här kan du läsa om vår behandlig av personuppgifter.