Användning av personlig information

När du köper tjänster från TPM Städ AB kan vi komma att registrera ditt personnummer, namn, adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress. Inga personuppgifter avslöjas eller säljs till tredje part.


Kontakt angående personuppgifter

Om du vill ha tillgång till den information som är registrerad hos dig på TPM Städ AB, vänligen kontakta info@tpmstad.nu
Om vi har felaktiga uppgifter eller om du har några andra invändningar, vänligen kontakta samma oss via samma adress.

Du har möjlighet att få insyn i vilken information som registrerats om dig och du kan göra invändningar mot en registrering i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen. Vi kommer att kräva identifiering, via BankID, för att säkerställa att vi ej lämnar ut några uppgifter till fel person. (BankID är en e-legitimation som gör det möjligt för företag, banker, organisationer och myndigheter att både identifiera och ingå avtal med privatpersoner på Internet. BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar.)


Skydd av personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen måste dina personuppgifter hållas säkra och konfidentiella. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst som är placerade i kontrollerade anläggningar och vår säkerhet kontrolleras regelbundet för att avgöra om vår användarinformation hanteras säkert, och alltid med tanke på dina rättigheter som användare.

I den utsträckning som personuppgifter om dig behandlas har du rätt att få veta vilken personlig information som kan hänföras till dig enligt dataskyddsförordningen. Om det verkar som om informationen eller data som behandlas om dig är felaktig eller vilseledande, har du rätt att kräva att dessa korrigeras, raderas eller blockeras. Du kan göra invändningar mot att uppgifter om dig behandlas.

Ditt samtycke har vi fått genom påbörjad utförd tjänst, samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kan du återkalla detta samtycke när som helst. Du har möjlighet att klaga på behandling av information och uppgifter om dig. Klagomål lämnas in till Datainspektionen, se avsnitt 58.1 stycke 1 i dataskyddsförordningen.